Links

Searching for more information?

Here are some other nice websites:

International Yo-Yo Federation

World Yo-Yo Contest

YoYo Wiki

Asociación Española de Yoyos Spain

Associazione Italiana YoYo Italy

British Yo-Yo Association British

Ceská yoyo asociace Czech

Dutch Yo-Yo Association Kloyo Netherlands

France Yo-Yo Association France

German Yo-Yo Association Germany

Magyar Yo-Yo Bajnokság Hungary

Dansk YoYo Forum Danish Yo-Yo Forum

Polskie YoYo Forum Poland

Slovak Yo-Yo Community Slovak

Swiss Yo-Yo Forum

Yo-Yo in Austria Austria

Yo-Yo in Bulgaria Bulgaria

Yo-Yo in Finland Finland

Yo-Yo in Greece Greece

Yo-Yo in Turky Turky

Team Yo-Yo Maniacs (TYM)

European Juggling Association

A huge catalog of more yo-yo related links you can find here: Links.TYM.de

If you have any more questions, just ask in the Forum.
TYM.de